Technologie tepelného čerpadla neprodukuje žádné exhalace.

SYSTÉM VZDUCH – VODA
Trvale obnovitelný zdroj energie – sluneční záření neustále ohřívá atmosféru Země. Tepelné čerpadlo vzduch-voda získává teplo ze svého okolí – v tomto případě ze vzduchu a tuto nízkoteplotní energii předává do vody jako topného média pro vytápění bytu, rodinného domu či kanceláří a také pro ohřev teplé užitkové vody. Jeho provoz je ekonomičtější oproti jiným tepelným zdrojům díky tomu, že využívá principu přenosu tepla a nikoliv přeměny tepla například spalováním.

VARIABILITA
přináší mnoho variant zapojení do topného systému. Lze je používat samostatně pouze pro vytápění, v kombinaci se zásobníkem i pro ohřev teplé užitkové vody, a také je lze používat ve spojení se stávajícím zdrojem tepla – kotlem na plyn, dřevo, olej či elektřinu. Dlouholetý výzkum řízení výkonu inverterovou technologií zaručuje, že zařízení produkuje pouze takový výkon, jaký je momentálně potřeba. Investice do tepelného čerpadla není pouze optimalizace pořizovacích nákladu, ale také co nejnižších provozních nákladu. Dokonalé řízení provozu s vysokou variabilitou a všestrannou regulací je tou správnou cestou k jejich maximálnímu snížení. Při vývoji tepelného čerpadla TnG-Air byl proto na všechny řídící a regulační prvky kladen zvláštní důraz. Zaručují vysoce komfortní a úsporný běh celého systému při minimálních nárocích na údržbu a servisní zásahy, včetně možnosti ovládání na dálku pomocí SMS a PC modulu.

VÝHODY INVERTEROVÉHO ŘEŠENÍ
Technologie Inverter umožňuje regulovat topný výkon tepelného čerpadla podle aktuální potřeby. Pokud potřebuje váš topný systém menší výkon než je nominální, venkovní jednotka se přizpůsobí a dodává jen potřebné množství tepelného výkonu (samozřejmě se snížením příkonu). Tato technologie snižuje spotřebu energie a podstatně zvyšuje spolehlivost a životnost tepelného čerpadla.Takovéto tepelné čerpadlo je schopno pružně reagovat na změny počasí i momentální požadavky spotřeby. Navíc protože k tomu aby vůbec fungovalo nepotřebuje akumulační nádobu, je jeho připojení nejen skladnější, ale také úspornější.

TEPELNÉ ČERPADLO TAKÉ CHLADÍ
Naše tepelné čerpadlo umí nejen topit, ale také chladit – klimatizovat. To můžete ocenít především v horkých, letních měsících. Princip fungování je opačný. Tepelné čerpadlo po uvedení do provozu odebírá teplo z vašeho domu nebo objektu a předává ho vzduchu nebo vody a uvnitř objekt chladí. Využit ho lze nejen v rodinných a bytových domech, ale také v průmyslových objektech, penzionech, kancelářských budovách nebo supermarketech. V těchto objektech je klasické vytápění velmi drahé a tepelné čerpadlo umožní snížení nákladů na minimum.

Funkce tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla odebírají teplo z okolního prostředí, většinou vzduchu a převádějí ho na vyšší teplotní hladinu. Tím ho umožňují využít pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody nebo třeba bazénu. Tepelné čerpadlo pracuje obdobně jako chladnička. Stlačením v kompresoru se páry chladiva zahřejí a toto teplo se v kondenzátoru předá do topné vody. Tím se páry ochladí a zkondenzují. Kapalina se vrací do expanzního ventilu, kde dochází k prudkému poklesu tlaku. Tím dojde k vypařování kapaliny a k výraznému ochlazení. Získané páry mají velmi nízkou teplotu a proto se ve výparníku o okolní vzduch ohřejí. Následně jsou přiváděny do kompresoru a cyklus se opakuje.

funkce tč

Pro provoz tepelného čerpadla je třeba dodat elektrickou energii pro pohon kompresoru a ostatních součástí. Toto množství této energie závisí na topném faktoru (COP)*. V praxi se hodnota topného faktoru pohybuje v rozmezí 2 až 4 ( v závislosti na venkovní teplotě a teplotě do topení). To znamená, že na 3 kW spotřebované el. energie kompresorem získáme 6 až 12 kW tepelné energie. Tím ušetříme přibližně 2/3 výdajů za topení.

Topný faktor (COP = Coefficient of Performance) je bezrozměrné číslo, které můžeme přirovnat k účinnosti, udávané běžně u ostatních zdrojů tepla. Je to poměr dodaného tepla a odebrané elektrické energie.

Na naše tepelná čerpadla poskytujeme 7 let záruku !!!

TČ vzduch-voda nabízíme v těchto výkonech: 5,7,10,15,19,25,28,33,40 a 45 kW. viz ceník zde.

Prospekt TČ TNG-AIR ke stažení zde.

Galerie instalací TČ TNG-AIR zde.

Technický podklad pro přípravu stavby ke stažení zde.

Technický manuál k TČ (3,8MB) ke stažení zde.

Návod k použití TČ TNG-AIR (13,8MB) je možno stáhnout zde.

Více o našem tepelném čerpadle na těchto stránkách: www.mojecerpadlo.cz

TOPlist