Kotle na pevná paliva jsou zajímavou alternativou k ostatním zažitým zdrojům tepla. A přitom jde vlastně o návrat do velmi blízké minulosti! Pohodlí, které nám poskytla elektřina a plyn, je v naší historii jen kapkou v moři času. Do té doby jiné zdroje než uhlí a dřevo neexistovaly.

Je zajímavé sledovat, že obliba retro stylu neovlivňuje jen módu, ale díky novým technologiím se vrací i staré postupy vyrábění tepelné energie. V moderních kotlích se palivo nejdříve zplynuje a teprve poté shoří. I proto dosahují účinnosti až 85 % a protože dřevo a uhlí jsou dnes nejlevnějšími palivy vůbec, stávají se kotle na pevná paliva plnohodnotným alternativním zdrojem, který dokáže snížit náklady.

Tajemná „biomasa“
Pevnými palivy se v zásadě rozumí uhlí nebo biomasa. Co se vlastně za tímto tolik skloňovaným názvem skrývá? Biomasou můžeme nazvat širokou škálu paliv od zbytků rostlinných nebo živočišných těl. Biomasou mohou být dřevní piliny, kůra stromů, seno či sláma, nebo těla mrtvých zvířat. Hovoříme-li však o biomase jako topivu, jde u nás zásadně o biomasu rostlinného původu, především dřevní hmotu. Konkrétně to mohou být celá polena (topení na dřevoplyn), dřevní štěpka (odpad z pily), dřevěné brikety, hobliny, piliny nebo peletky. V zásadě ale vždy přikládejte tím palivem, pro které je kotel konstruovaný. Největší výhoda biomasy spočívá v její ekologické šetrnosti, protože vydává zanedbatelné množství škodlivých zplodin při spalování. Zároveň jde o ještě stále levnější palivo v porovnání s plynem a elektřinou. V některých případech lze dokonce získat dřevo zdarma svépomocnou těžbou. Ovšem opět – nejde o řešení pro každého. Nemusíte být milovníkem práce v lese, štípání polen a samotné dřevo má také obrovské nároky na prostor a uskladnění. Pokud vám ale vůně dřeva a fyzická aktivita v moderním shonu chybí, je pro vás kotel na pevná paliva dobrou volbou. Jeho obsluha v konečné fázi není nijak složitá, protože všechny nové kotle disponují zásobníkem, který sám doplňuje masu do kotle.

Přiložte si uhlím
Když se zaměříme na uhlí, jeho účinek na životní prostředí by se mohl zdát o dost horší, především pak ve starých kotlích, kdy účinnost spalování klesá hluboko pod stanovené limity pro emise oxidu uhličitého. Ovšem u moderních zařízení se tohoto efektu není třeba tolik obávat. Uhlí lze dělit podle druhu na černé, hnědé a koks. Podle velikosti je dělíme na průmyslové směsi, drobné krupice, hrášek, ořech, kostku a topnou směs. I když jsou kotle na uhlí poměrně velké a nevejdou se kamkoliv, jejich obsluha je nenáročná a stejně jako u dřeva je cena stále nižší než u plynu a elektřiny a v poměru cena/výkon vychází tepelná energie z automatických kotlů na uhlí bezkonkurenčně jako nejlevnější.

Automatické kotle: Levné topení bez práce

Majitelé běžných kotlů na pevná paliva se v topné sezoně nezastaví, přikládat musí nejméně každé tři hodiny,v tuhých mrazech i častěji. Vytápění s automatickými kotli je ale stejně komfortní a bezpracné, jako vytápění plynem. Jak funguje automatický kotel a jaké jsou jeho přednosti? Která paliva lze v automatických kotlích spalovat?

Pohodlné a bezpracné vytápění se nemusí nutně vztahovat pouze na plynové kotle, tepelné čerpadlo nebo solární kolektory. Ačkoli tato zařízení pracují samostatně, mohou jim začít konkurovat moderní kotle na pevná paliva, které jsou zcela či téměř automatické. Vytápění uhlím ořech 2 je o až o dvě třetiny levnější než vytápění plynem a při správném nastavení kotle i ekologické. Obsluha automatických kotlů je přitom minimální.

Funkce automatického kotle

Automatický kotel na určité druhy paliva (např. dřevní pelety) může být plně automatizovaný, ke kotlům na spalování uhlí je nutné přicházet jednou za dva až tři dny, a to kvůli vysypání popela a doplnění paliva do násypky.Násypky paliva jsou různého objemu, čím menší násypka je, tím častěji je nutné kotel obsluhovat a doplňovat ji. Násypky mohou být součástí kotle nebo jsou umístěny mimo kotel (externí zásobníky). Odtud je palivo dopravováno šnekovým dopravníkem až do hořáku kotle.
Automatické kotle mají své řídící jednotky, podle kterých přikládají pouze tolik paliva, kolik je třeba. Proto je možné nechat kotel s dostatečně objemným zásobníkem paliva i několik dní bez dozoru. Jakmile voda v kotli dosáhne požadované teploty, kotel přejde do útlumového režimu a přestane přikládat palivo. Po vychladnutí vody (podle nastavených hodnot regulace) kotel opět přiloží. Řídící jednotka může zadat podnět k přiložení paliva i tehdy, je-li teplota vody stále na maximu, ale přitom hrozí vyhasnutí paliva. Má-li kotel elektrický zapalovač (u kotlů na pelety,biomasu), vyhasnout může a zapálí se až v době, kdy k tomu dostane příkaz.
Do řídící jednotky automatického kotle se vyplatí investovat vyšší částku (Ekvitermní regulace EcoMAX 800 u kotlů HKS Lazar již v ceně kotle). Většinou zde platí, že čím jednodušší jednotka je, tím méně je kotel samostatný. Například v extrémních mrazech se může stát, že majitel bude nucen obsluhovat kotel manuálně proto, aby navýšil jeho výkon. Když venkovní teplota stoupne, kotel je opět nutné ručně nastavit na nižší výkon, aby se zbytečně nepřehříval. Každý kotel je ale vybaven pojistkami, které jej v případě přehřátí nebo havárie odstaví. To znamená, že by k případnému přetopení kotle dojít nemělo.

Zajímavé srovnání automatických uhelných kotlů zde.

Automatický kotel a instalace akumulační nádrže

K běžným kotlům na tuhá paliva se vyplatí instalovat akumulační nádrž, která udrží vodu teplou po delší dobu. Automatické kotle ale akumulační nádrž nepotřebují, protože je řídí regulace.Pokud je automatický kotel jediným zdrojem topení, potom je zbytečné napojit jej na akumulační nádrž. Pokud je ale součástí například systému se solárními panely, kde je akumulační nádrž vyžadována, je vhodné automatický kotel do akumulační nádrže napojit.

Některé automatické kotle lze ovládat i dálkově a je možné je libovolně přepínat na letní nebo zimní provoz. V zimě kotel topí a ohřívá vodu, v letních měsících je jeho funkce omezena většinou jen na ohřev vody.

Jedna z výhod automatických kotlů je patrná již z jejich názvu, jsou téměř či zcela samoobslužné. To se týká nejen automatického zapalování (u peletových kotlů a obecně kotlů na biomasu), ale i dopravy paliva do kotle nebo vynášení popela mimo spalovací prostory. Automatické kotle mají i jiné přednosti, mezi které patří třeba možnost spalování ekologického paliva a nízké provozní náklady nebo paměť pro několik druhů paliv. Některé funkce kotle nemají v „základní výbavě“ a je třeba počítat s jejich dokoupením – jde například o zmiňované vynášení popela nebo o lambda sondu (měří kvalitu spalin a řídí množství přiváděného vzduchu, spalování paliva je pak efektivnější).

Automatický kotel: Spalujte jen doporučené palivo

Každý automatický kotel v návodu uvádí doporučený druh paliva, které v něm lze spalovat. Pokud jsou doporučeny např. dřevní pelety bez kůry, pak je nutné pokyny dodržet.

Podmínkou jsou ale rozměry paliva, jednotlivé kusy nesmějí přesáhnout 3 cm. Větší kusy by se mohly zaseknout ve pístovém podavači nebo šnekovém dopravníku na cestě z násypky k hořáku. Automatické kotle tedy nedokážou spalovat kusové dřevo. Pokud ano, tyto kotle mají samostatný hořák, kam se musí přikládat ručně. Kotel se pak obsluhuje stejně, jako běžný ruční kotel.

Spotřeba paliva je u každého automatického kotle odlišná, závisí mimo jiné i na výkonu kotle nebo na typu paliva. Například automatický kotel na uhlí Ekoperfekt 23 při výkonu 20 kW spotřebuje 1–5 kg hnědého uhlí ořech 2 za hodinu (záleží pochopitelně na nastavení pokojové teploty i na venkovní teplotě) a vyhřeje přitom přibližně 370 m3. I když jsou kotle na uhlí automatické, kontrolovat by se měly zejména v topné sezóně alespoň jedenkrát denně. Při kontrole je nutné zjistit stav násypky paliva a zásobníku popela. Zpravidla se násypka nemusí doplňovat 2–4 dny (podle nastaveného výkonu kotle), rovněž i zásobník popela je možné vysypávat jednou za tři dny.
Po topné sezóně se kotle kontrolují autorizovanou firmou (většinou firma,která kotel uvedla do provozu),kde se zkontroluje funkčnost kotle,nastavení regulace a těsnosti všech částí kotle.Výsledek kontroly se pak zapíše do záručního listu kotle (při jakékoliv případné reklamaci toto výrobce vyžaduje).Tato kontrola je placená,u nás vychází na 1500.-Kč .Cena je konečná bez dalších nákladů např.na dopravu.

…pokračovat na dělení kotlů … dle výrobcedle druhu paliva

TOPlist