Kotle UNIKOMFORT, UNIKOMFOT plus

2013_small_UK_celni_pohled

Nejpoužívanější kotel ve 4.emisní třídě (brzo již v 5.emisní třídě)

Kotle UNI KOMFORT jsou kotle s ocelovým výměníkem a retortovým hořákem. Palivo  je do hořáku dopravováno pomocí šnekového dopravníku. Ekvitermní regulace je ve standardním vybavení kotle.Celý kotel je opláštěn ocelovým plechem, který je ošetřen kvalitním práškovým lakem. Pod opláštěním je izolace z minerální vlny. Dvířka jednotlivých komor kotle jsou pak překryta dalšími krycími dvířky.Kotle Unikomfort je možno vybavit otočnou retortou (automat) a zvětšeným zásobníkem paliva (500 litrů).

OCELOVÝ VÝMĚNÍK = 5 LET ZÁRUKA NA VÝMĚNÍK

  • VÝKONOVÁ ŘADA: 16,24,34,a 44 kW

UNI KOMFORT se dodává ve dvou variantách :

UNI KOMFORT – bez přídavného roštu pro ruční topení (jen automatický provoz)

  • DOPORUČENÉ PALIVO : černé uhlí (frakce 5-25 mm),
  • NÁHRADNÍ PALIVO : hnědé uhlí frakce (5-25 mm), dřevěné pelety (pr. 6-8 mm)

UNI KOMFORT plus – s přídavným roštem pro ruční topení

Kotel je navíc vybaven vodním roštem, který slouží pro ruční topení v kotli. Pak zákazník může použít širokou škálu paliv (uhlí, koks, dřevo…).

  • DOPORUČENÉ PALIVO : černé uhlí (frakce 5-25 mm),
  • NÁHRADNÍ PALIVO : hnědé uhlí frakce (5-25 mm), dřevěné pelety (pr. 6-8 mm)
  • PALIVO RUČNÍ REŽIM : černé uhlí (kostka, ořech 1), hnědé uhlí (kostka, ořech 1), koks, dřevo (max. rozměry v návodu ke kotli)
  • RUČNÍ TOPENÍ : lze použít i v ručním režimu

 POPIS KOTLE :

 

Dolní spalovací komora

Spalovací komora zajišťuje účinné spalování pevné frakce i prchavých částí odplynění uhlí . Uprostřed komory se nachází litinový retortový hořák, do něhož je uhlí přiváděno šnekovým podavačem. V horní vnitřní části hořáku se nacházejí kanály s přívodním vzduchem . Vznikající popel je posouván ke okrajům hořáku a poté padá do popelníku. Komora je vyložena keramickým materiálem, který stabilizuje teplotní poměry a zajišťuje dokonalé spalování škodlivých plynů.

Vzduchotěsnost spalovací komory umožňuje kontrolovaný proces spalování vrstev paliva. V přední části spalovací komory se nacházejí dvířka pro přístup k hořáku za účelem zapalování uhlí, periodického čištění nebo pro optickou kontrolu topeniště.

UPOZORNĚNÍ : Dvířka otvírejte jen při vypnutém ventilátoru, regulace kotle musí být v režimu ruční ovládání!

Horní spalovací komora (jen u kotle UNI KOMFORT plus)

Horní spalovací komora se používá při ručním topení tuhými palivy (dřevo, uhlí a pod.). Dno horní spalovací komory tvoří vodní rošt na kterém probíhá odhořívání paliva. Poměrně velký rozměr spalovací komory umožňuje komfortní topení i v ručním režimu.

Celý prostor horní spalovací komory tvoří vodní plášť, který zajišťuje dokonalý přenos tepla.

Komora trubkového výměníku

V horní část kotle tvoří trubkový výměník tepla, kdy trubkovnice jsou umístěny vodorovně. Komora výměníku má svoje dvířka, takže pro čištění výměníku není nutno rozebírat kotel, stačí jen otevřít dvířka komory (popřípadě boční čistící otvor) a kartáčem odstranit případné nečistoty.

Podavač paliva

Palivo je vedeno ze zásobníku paliva do retortového hořáku pomocí šnekového dopravníku. Podávání paliva je řízeno regulací v závislosti na nastavení regulace a energetických požadavků kotle.

Zásobník spolu se šnekovým dopravníkem tvoří nedílnou součást kotle a je dodáván v pravém nebo levém provedení. Šnekový dopravník je vybaven střižným šroubkem, který zabezpečuje dopravník před poškozením v případě zablokování dopravníku tvrdým materiálem (kámen apod.)

Přívod spalovacího vzduchu

Ventilátor zajišťuje dodávku nutného množství vzduchu pro proces dokonalého spalování v topeništi. Vzduch je vháněn do retortového hořáku, jeho množství je regulováno pomocí klapky na ventilátoru.

Zásobník paliva

Je umístěn nad podavačem paliva, vždy z boční strany kotle. Je vyroben z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou. Víko zásobníku je opatřeno gumovým těsněním.

 

Cena již od 59.900,- Kč bez DPH   (viz ceník kotlů HKS zde)

KOTEL UK24-emisní třída 4, Kód výrobku SVT3298 , odkaz na výrobek v seznamu SFŽP zde

KOTEL UK44-emisní třída 3, Kód výrobku SVT3295 , odkaz na výrobek v seznamu SFŽP zde

SPLŇUJÍ PODMÍNKY PRO DOTACE

Základní stavební rozměry technický list (ke stažení zde)

Návod k obsluze Unikomfort (ke stažení zde)

Obrázková galerie:

 

TOPlist