HolzMaster

celni pohled z leve strany HolzMaster

Kotle HolzMaster jsou dřevozplyňující kotle s ocelovým výměníkem a masivním keramickým hořákem pro pyrolyzní spalování dřeva – ÚČINNOST KOTLE 90,7% (max.teplota spalin 140 st.C). Přikládací komora  (105 l) je ve standardu vyložena nerezovými kazetami – které výrazně zvyšují živostnost kotlového tělesa. V případě propálení nebo poškození nerezových kazet je lze vyměnit.

Kotel HolzMaster je standardně vybaven ekvitermním regulátorem EcoMAX200, odtahový ventilátor je řízen na základě teploty spalin a teploty kotlové vody.Dále regulace řídí ekvitermě jeden topný okruh,AKU nádobu,přípravu TUV,otáčky ventilátoru.Kotel je dále vybaven čistícím mechanismem výměníku kotle.
Velikost přikládací komory umožňuje kotel provozovat na plný výkon cca 5 hodin, interval mezi přikládáním je 10 až 12 hodin (po tomto itervalu kotel vyhasne).

 

DOPORUČENÉ PALIVO : suché dřevo listaných stromů (max 20% vlhkost) o délce max.50 cm

 

 

PŘIPRAVUJEME :

HolzMaster „combi“ – do kotle bude integrována možnost automatického spalování dřevěných pelet, takže po vyhasnutí kotle přejde kotel do bezobslužného automatického režimu.

 

CHARAKTERISTIKA:

max.výkon:   20 kW

materiál:   ocelové kotlové těleso , nerezová přikládací komora

doba hoření:    10 – 12 hodin

hořák:   keramický

řídící jednotka:   EcoMAX 200

palivo:   dřevo z listnatých stromů (délka 50 cm)

účinnost:   třída 3

výměník:   ocel

objem přikládací komory:   105 litrů

účinnost:   75%

cena:   71.210.- Kč bez DPH

ceník kotlů HKS Lazar ke stažení zde.

technický list kotle Holzmaster ke stažení zde.

návod k obsluze kotle Holzmaster ke stažení zde.

TOPlist