Automatický teplovodní kotel na pevná paliva

  • Nejnovější generace kotlů technologie LING®
  • Automatický provoz řízený vnějším regulátorem (pokojový termostat) je umožněn díky velkému zásobníku paliva, elektronické regulaci a retortovému hořáku se šnekovým podavačem
  • Objem zásobníku 300 litrů na několikadenní bezobslužný provoz
  • Z čela kotle snadno přístupný trubkový výměník = jednoduché čištění
  • Spalování hnědého uhlí velikosti O2 a dřevních pelet s účinností až 88% = záruka nízké spotřeby
  • Retortový hořák LING® umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva
  • Možnost doplňkového spalování kusového dřeva do délky polen 50cm
  • Minimální nároky na komín – nemá odtahový ventilátor, tedy nemusí mít speciálně vyvložkovaný komín (jako přetlakový) – konstrukce umožňuje dosahovat vysokých účinností i za komínových teplot nad 200°C, což zamezuje kondenzaci spalin v komíně a podstatně to snižuje dehtování a celkové zanášení komínového průduchu
  • Snadná instalace v kotelně vzhledem k tomu, že kotel lze jednoduše rozebrat na kotlové těleso, hořák a násypkKotel LICOTHERM je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 30 kW. Konstruován je pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm – především hnědého uhlí ořech2 a dřevních pelet, v případě nutnosti v něm lze doplňkově spalovat také kusové dřevo.

Kotel LICOTHERM je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 30 kW. Konstruován je pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm – především hnědého uhlí ořech2 a dřevních pelet, v případě nutnosti v něm lze doplňkově spalovat také kusové dřevo.

Kotel tvoří dva základní celky – kotlové těleso a hořák. Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky, ty jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 5mm. Hořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny jednak zpět nad hořák – tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin – jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směřovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu. V horním panelu kotle je umístěn regulátor. Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena-retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru. Vyhořelé palivo – popel a struska – přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru (viz.dále). Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody ( nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem – např. prostorovým termostatem).

TOPlist